Sunday, April 27, 2014

ang langgam nga itom
mibatog sa sanga nga itom
sa atong kagabhion
ang atong mga pulong
puros itomon
ang akong kalo, ang akong
sapatos, karsones,
ang akong mga panglantaw
puros itomon

usa lang ang puti kanako
ang akong ngipon busa

No comments: