Saturday, April 19, 2014

GRAVITY


wala man ako sukad
nakalutaw sa imong kawanangan
apan
gibati ko ang tanang gibati mo.

dili maihap ang higayon nga ako
naglutaw lamang
nakigsulti sa akong kaugalingon
misaad, midamgo, gani usahay
magmahay man nganong
nabuhi, niining dakong wanang
diin ikaw wala na,
adunay usa ka higayon nga gipalong
ko ang tanang suga
ug ang akong nakita mao lamang ang
kangitngit
ug ang akong madungog mao lamang
ang pinitik sa akong kasingkasing
diha sa usa ka pangandoy nga unta
mahuman na ang akong panaw diha
sa usa ka paglutawlutaw
apan sama sa atong nakita kaniadto
kalit ka nga miabot
nga ambot ug diin gikan ug ngano
ug gipakita mo kanako nga ang mga panghitabo
usahay atong balit-aron
aron matugkad ang matood aron makaabot kita
sa atong gustong adtoan
nga ang paglupad ug ang pagtugpa mao ra
nga ang pagsaka ug pagkanaog usa ra kana
nga ang kasakit ug kalipay usa lamang ka nawong
nga ang kinabuhi ug kamatayon mga pultahan lamang
nahibalag ko ikaw sa usa ka pagbiya
ug ang imong pagmahal mao ang paghatag mo kanako
sa dili tiaw nga kamingaw
napadpad ako sa lapyahan sa dagat
miabot ako isip usa ka nagdilaab nga kalayo
gihagkan ko ang balas, gihawiran ko ang balod,
mibangon ako, ug milantaw sa bukid
ug gibungat ko ang dakong pasalamat.

No comments: