Sunday, April 27, 2014

likod sa black board
anaa ang ok-ok nga
sa kahadlok sa kahayag
nagpunay ug usab-usab
sa iyang nawong,
giputos ang baba ug panapton
apan kon sutaon
dali ra kini sabton,

kining tablea nga dili kaayo
halinon
daugon na lang sa
usob usob nga pamayhon.

No comments: