Wednesday, April 23, 2014

sumbat sa kasingkasing


aykog ingna
nga dili na ikaw ganahan
pa ug halok ug
gakos
sukad ka gibudhian sa
tawong
gisapopo mo sa tanan
mong gugma
nga nausik lamang
diha
sa usa ka
pagbudhi

sa dhang milabay na
usab ang
kaanindot sa dalan duol sa
kilid sa imong balay
mipasiplat ka baya
pag-usab ug
giwakli mo pa man gani
ang kurtina nga
baga nga
niadtong isang adlaw imong
gitaod
diha sa bahad nga
ikaw
hangtod sa imong kamatayon
mag-amoma
na lang
sa kaisog diha sa
pag-inosara
tawo ka dili
kahoy
dili bato
dili abo
dili balas
ang imong kasingkasing
nagyamyam
sa mga pulong gikan sa
baba nga nanimahong
tuba.

No comments: