Saturday, April 19, 2014

bisan ug kalayo
ang adlaw
{sayod ka gayod
nga ang adlaw mao
ang dakong bola
sa kalayo

ang dakong lawod
sa ispidno}
dili niya maduslitan
ang imong
gipili nga sigarilyo.

No comments: