Sunday, April 27, 2014

ang mga buwak sa ilang-ilang
mosamot ka humot sa kagabhion
bisan unsa pa ang kahumot niini
inig ka buntag mangahulog gihapon kini
diha sa mga bato nga nagpasad
kini si kamatayon wa gyo'y pasayloon.

No comments: