Wednesday, April 23, 2014

"gusto lang nakong mabuhi hangtod ugma"

kapila mo ba giagian
balik balik ang dalan sa isla
sa pornographia ngadto paingon sa
isla sa mga balak,
sa pagbalikbalik mo wa ka sukad
mapandol, bisan ug daghan kaayong mga bato nga nagpasad sa gamay kaayong dalan nga
miabot sa maong tulay,
wa ka masamad, bisan pa sa kadaghang lansang ug bildo nga gisabod
wa ka malapok bisan sa kakusog sa ulan matag gabii nga ikaw maglabay-labay didtong dapita

nganong abtik man kaayo ang mga mata sa imong kasingkasing ug sa hunahuna?
nganong nagkasabot mga kini silang duha
diha sa kalaw-ay nga sa imong pagtimbang-timbang
sayop man kuno unta...

kinsa bay gaingon nga ang lami ug nindot usa ka dakong sala?
kon lami ang gibati, dili moingon ang kasingkasing nga kini sayop.
moingon siya, mao kini ang gugma.

sud sa imong kasingkasing anaa ang pagduda
apan, gisalikway mo kini, ug miingon ka, "gusto lang nakong mabuhi hangtod ugma"

No comments: