Wednesday, April 23, 2014

ang duha ka nilalang didto sa karaang baryo
nagkuyog paingon sa sapa, namahulay sa daplin sa kanipaan,
naghawiray sa kamot, nakalimot, nakalimot kuno,
ug kay wala'y nakakita, nagdula sa ilang mga dila,
walay pulong ang kaduol sa ilang gininhawa,
dili kaayo matataw, kon sila babaye ba o lalake,
nagtalikod, dili kaayo mailhan, dili magsaba, hilom lang,
gihubo ang ilang sapot, nanagan paingon sa dakong suba
diin gidungog ang tigulang nga si Baut nga nagbuhi ug dako kaayong buaya,
nga morag lantsa, nga usahay magbantang sa suba silong sa dakong kahoy sa baliti,
gidungog nga nawala ang duha ka nagbuhat sa gidili ug makaulaw sa karaang baryo,
usahay kon tibook na ang bulan, makita kini silang duha nga misakay sa bukobuko sa dakong buaya
ni Baut, ug dunay nag-ingon nga nadunggan kuno niya nga silang duha
nangatawa, nag-unot, miawit, dayon sama sa gabon nawala.

gidungog, nga ang dakong buaya ni Baut, bayot.

No comments: