Monday, April 28, 2014

ang gamay nga karnero nahadlok sa lobo
busa midagan kini ug nagpalaban sa mas dako pa nga lobo didto sa unahan
nga naghunahuna na kon unsang adlawa kini siya
ihawon

No comments: