Tuesday, June 3, 2014

ug didto sa sulod sa langob
nakita ko ang ilang gipangita

adunay upat ka tutoy
usa lang ang iyang kamot
duha ang iyang ikog
sa likod ang usa
ug ang ikaduha sa iyang atubangan
taas ang iyang kilay
nga morag sasing
lihok dili kamaong magpuyo diha
sa iyang agtang
ang iyang usa ka tutok nagkiblat
kiblat sa kahayag

siya ang pinakasikat nga manunulat
sa ilang panahon
duha ang iyang nawong unya
 giputol nila ang iyang pula nga
dila.

No comments: