Friday, June 20, 2014

ang nagkagidlay sa gugma sama sa babayeng nabug-atan
sa usa ka bukag nga hinog na kaayong mangga,
gasangkiig siya sa kahumot ug katam-is
gadimdim siya sa pahalipay sa kangitngit sa kagabhion
ug gidimdim siya sa kabugnaw niini
siya ang kainit sa mabugnaw nga kagabhion
tupad sa usa ka bukag nga mangga nga sa kanunay
hangtod sa kaadlawon
nangalimyon

No comments: