Monday, June 23, 2014

nagsabod kita
sa mga lugas sa matag
dalan nga
atong giamoma
nanglakaw kita sa
walay paghandom kon
asa ang atong
maabtan
kon asa kita makatulog
sa matag
kangitngit sa atong
kagabhion

No comments: