Tuesday, June 3, 2014

naghimo ka ug tigmo
nga walay tubag
ug kadtong bata nga
tininood nga namati
wa katulog pipila na
kagabii
wa pa maanad sa
imong kalaki apan
duna kay punto
samtang sayo pa
ang bata kinahanglang
makahibalo na nga
dunay mga tigmo nga
walay tubag
ug dunay mga pangutana
nga mas nindot
pamation
hangtod sa atong
ikamatay

No comments: