Friday, June 20, 2014

sayod ka nga ang
samin mabuak
apan imo kining
gitungtungan
ug busa nabuak
gayod kini unya
sa imong pagdawat
sa mga bildo niini
miingon ka
ako kining sala
apan dili ko kini
pagabasulan.

No comments: