Sunday, June 1, 2014

ang pintor kuno
nga magpinta na sa iyang
kaugalingong nawong
andam na kuno sa iyang
kamatayon.
ngano kaha?
ang usa miingon
dili niya gustong hikalimtan
ang iyang nawong
gusto niya nga kini ibutang
sa usa ka larawan
isip walay kamatayon
ang ikaduha miingon,
nawili siya busa iyang
gitutukan, gipinta,
gisubay ang matag linya
sa iyang kalipay ug
kasakit
gipatik sa kanbas
sa eternidad
ang ikatulo miingon
wala na siya'y nakita pa
kondili ang iyang kaugalingon
nga iyang gihigugma
ug sa matag pinta niya
gilatid niya ang panamilit
ang pasalamat nga sa makausa
sila sa usa ka panahon
nagkauban
nagsandurot
nagkahinigugmaay.

No comments: