Monday, June 23, 2014

sa matag hatag
aduna usa'y gustong kuhaon
sa matag tulod
aduna usa'y gustong kabigon
sa laing bahin
kadtong imong natulon
gusto mo pa bang
iluwa dayon?
maong di ko matingala
kay wa ka ma'y makuha
mitalikod ka ug kay wa
ka ma'y makita
mipahawa ka og dayon
usab nawala

No comments: