Saturday, June 7, 2014

ISNORKEL

didto sud sa dagat
kita kaayo nako ang
alimango nga nagtangag
ug katunga nga lawas sa
bulinaw

sa dihang duol na ako niya
mihunong siya og
mitutok kanako

gihawiran pag-ayo ang
iyang tangag
ug giisa ang iyang
toong paak

unsa kaha'y iyang
pagtoo
mangilog kog katunga
nga lawas
sa usa ka bulinaw?

No comments: