Friday, June 6, 2014

sa usa ka panagtipon

kon magkita na gani ang
mga wakwak ug kikik
dili baya sila maghisgot
kabahin sa ilang pagkawakwak
ug pagkakikik

morag sila mismo wa ganahi
sa ilang pagkawakwak ug
pagkakikik

apan unsa ba'y ilang mahimo
bahin niini?

ug unsa ba ang ilang gihisgotan
sa ilang panagtipon?

makurat ka
kay kabahin kini sa mga tawo

"unsaon ba nato nga kita mahimong
tawo pag-usab?"
maoy ilang gihisgotan gikan sa
sinugdanan hangtod sa kataposan

sa ilang kataposang panihapon
nag-inom silag dugo
ug gipistahan ang mga inatay
sa kinuhang mga bata

dayon nilag panglupad balik
sa ilang mga tinipigang kangitngit

No comments: