Sunday, June 1, 2014

wa nako pangitaa ang
langit diri sa nagkatuiris nga
mga linya sa akong
palad
o diha ba sa akong gipanghatag sa
mga wala
wa nako pangitaa ang langit
diha kanimo
wa na nako pangitaa ang langit
sud sa akong kasingkasing
hadlok ko nga akong makit-an kay basin
unya ug dili ko motoo

No comments: