Friday, June 20, 2014

pahimangno lamang
(alang kang R)
Ikaw man god
nagpasagad, sa buhi pa siya, imong gihatag tanan,
iyaha ang tanang
kasakit, kahago, pagbago ug ikaw atua naglingkod
naglantaw
nagsugo kon unsa ang sunod buhaton

iyang ngalan kanunay mong gitawag
kini, kana, kadto, didto,
ora mismo,
ug sali mog katawa, sa rason nga ikaw ra gayod
ang iyang gihigugma
nan, karon, kalit lang siyang nawala kanimo
wala na ang kini, kana, kadto, didto
ora mismo,
og dili mo pa gayod kini madawat
ug nag-ingon ka nga ikaw nagpakalig-on samtang gibalikbalik mo og kanta ang inyong
lovesong
naunsa ba ang imong buhok
pagkakalit ba nga naputi? ang imong aping maayong pagkalubong
ang imong mata misamot kalalom
unya pagkalayo na ba sa imong tinan-awan
abot na man gani ang
gihandom mong kalangitan gikan sa
payag mong pagkamingaw
balikan ta ang kini, kana, kadto, didto
pahiyom usab gamay
kami ang magsugilon kanimo sa imong gikalimtan
basin unta ug mabalik pa nato ang atong mga kanhiay
basin pa unta ug mabuhi pa ang dugo nga patay
ang samad nga way pagkaalim
basin ug kini mauwat
balikan ka namo
dayon maghisgot na usab kita bahin kaniya
balhinon ta ang langit
balik sa imong payag
balikon ta pag-usab
ang imong kinabuhi

No comments: