Monday, June 23, 2014

SA BUKID SA MARUPAY


Hilom kaming nanglingkod
sa salog sa imong payag
samtang gilantaw namo
ang gapaatbang nga dagkong
mga bungtod unya usahay ang
among kalinaw tuslakon sa
awit sa usa ka langgam nga
nangita sa iyang kauban.

No comments: