Saturday, June 7, 2014

ang gamhanang tapulan

ang usa ka hari
minaog sa iyang trono
migawas sa iyang palasyo
aron lang
dampasan ang sagbot
sa imong nataran

unsa kaha'y naa kanimo
nga isog ka mang miingon

"senyor hari
daghan pang sagbot
sa likod sa among
balay", dayon nimog
sulod sa imong lawak
kay lagi
kulang kas tulog

No comments: