Sunday, June 1, 2014

dunay mga butang nga dili na kinahanglang
hikapon
o bisan lantawon man lang
apan mahimong bation nimo
gikan karon, hangtod sa kahangtoran

dili mo man gani malitok
kay balaan

No comments: