Friday, June 6, 2014

ang akong tubag mao ra usab ang tubag nila

sa akong gusto nga mailhan ka
gisugdan ko kini sa pag-awat sa imong tingog

gibansay ko ang akong mga kamot ug tiil
sa imong sayaw

gibasa ko ang imong mga gisulat
ug gidapion ko kini sa akong dughan

sa dihang nagkita ka
managsoon na kitang duha

ang akong kamot usa na ka pinuy-anan
sa imong kamot

sa pamasin nga makaplagan ko usab
ang akong gipangita

namati lamang ako ug kon mangutana ka
ang akong tubag mao ra usab ang tubag nila

No comments: