Tuesday, June 3, 2014

kon gikan sa gawas ang kahayag
sama sa usa ka pagbuswak sa buntag
bisan pag manirado ang imong bintana
mosulod kini
moipsot
mosungsong

pareho ra gihapon kon ang kahayag anaa
sa imong sulod
mogawas kini mosungsong, moipsot,
molusot
wala man goy kahayag nga dili mogawas
walay kahayag nga mopalpak hinunoa ang
tinood nga kahayag mopakpak
ug kon imong badlongon, mamaak

No comments: