Friday, June 6, 2014

ang pagtubag sa pangutana daghang pamaagi

ang pagtubag sa pangutana
daghang pamaagi: una

unsa ba ang imong gustong madungog?
ikaduha

gusto mo bang madungog ang tinood?
ikatulo

nakaatik ka ba nga ang pangutana
mas nindot nga tubagon usab ug laing pangutana?

dili ba nga nindot kini kay walay kataposan
ang atong mga iskrima?

No comments: