Thursday, June 12, 2014

ning bugnaw nga kagabhion
kitang duha
magdaub, magkalayo
ihatag ta ang tanang kainit ug kahayag
ugma sila ang maghisgot kabahin sa
abo nga nahibilin
sila nga talawan nga mohambin ug
kalipay
silang hadlokan masunog ug maugdaw
kutob lang sila sa hisgot
kakabildo ug mga pangagpas
ug mga panaghap

No comments: