Thursday, June 12, 2014

galagot jud siya kay naalaan siya nga
serbidora sa usa ka haponesa nga
turista nga nagpatutoy sa iyang puya didto's
Kamayan
ug giingnan siya nga ipapalong ang ceiling fan
ug sa walay pagduhuduha mituman siya
sa mandar sa usa ka
sakang

wala siya kareklamo unya
miadto siya sa pikas
lawak diin atua ang samin:
"serbidora ba gayod ang akong arayb?
o nalooy lang gayod ako sa puya nga morag gipanuhot
sa kusog nga hangin?"
ang iyang tubag diha sa ikaduha ug busa
mipahiyom siya
sa samin
ug iyang giingnan, " ok lang"

No comments: