Monday, June 23, 2014

adunay tawo nga mihatag
unya dayon gikalimtan ang tanan
ingon siya, "unsaon ko man ang
imong pasalamat? layo pa baya ang
akong panaw. Unya wala ako'y
sudlanan niini. Og kon aduna man
pabug-at lamang kini sa akong
padulngan"
siya ang nakakita sa tinood
dili siya tagadinhi, ug bisan unsay
iyang gibuhat nga maanindot
ug makaayo, wala kini bili kaniya.

No comments: