Sunday, June 1, 2014

pila ka ba ka tuig nga siging
panghipos
pamilo siging pamilo
hapnig sa mga limpyo
sud sa aparador dayon
ug sira niini
ayka, aykayabag,
moabot ang panahon sa pagpanglabay
pangabre, panghayhay,
pagsukod,
dayon nimo ug talikod ining
tanan
wala na'y gamit ug wala ka
na maghandom pa kon kinsa ang
sunod nga manununod
kay ang tanan, ang tanan gayod
wala na'y pulos.

No comments: