Friday, June 20, 2014

kon sa panahon sa
imong pagkabuhi
wala ka midapig
kanamo
patas lamang
nga sa imong
haya unya puhon
dili usab kami
modapig kanimo.

No comments: