Friday, June 6, 2014

sa tinood lang ako usab malipayon

kon magkita pa kitag usab
hutdon ko ug tubag ang imong mga pangutana
apan ayaw ug saligi ang akong mga tubag
sayod ka na kon unsa
ang akong mga plastada

sa makadyot
kita lang duha ang ania sa kalibotan

kon moabot na ang imong pinalanggang anak nga lalaki
ihulog mo ang imong gigunitan dayon nimog biya sa lingkoranan
sa walay pananghid

magtupad kamong duha
balikbalikon ninyo ang mga nangagi ug sugdan mo na usab pagtukod
ang usa ka balay nga sa kanunay wala gayoy atop

karon kamo na lang usab kamo lang duha sa usa
ka gamay nga kalibotan

lantawon ko kamo dayon nakog pagpanakla
ihulog ko usab ang akong gigunitan unya motindog ako
molakaw palayo kaninyo


sama kang langling wala'y ugma ang akong kalibotan
apan ang akong balay sakto na sa atop
lig-on na ang mga haligi
unya ang mga bintana kununay nga mangabri

wala nako kini gipanugilon
sa tinood lang ako usab malipayon

No comments: