Sunday, June 1, 2014

napadpad ka ning akong isla
lantawa ang kalapad ug kataas sa akong baybayon
batia ang kaputi sa balas
napadpad ka sama sa usa ka balahibo sa pati
sa imong kagaan giduladulaan ka sa dila sa hangin

salamat sa imong pag-abot
karon nadungog na sa mga kahoy ang mong sugilanon
ug walay usa sa ilang sanga ang nahimong mga kamot
aron mamakpak sa kalipay
andama ang imong kaugalingon
sa pipila ka adlaw madugangan ang imong timbang
sa kabug-at unya sa imong atubangon
ang mga bato dinhi mas tig-a pa sa kasingkasing
ang ilang kahait tugbangan ta gayod sa kahait usab sa atong mga hunahuna
kay kon dili madugangan ang lubong sa mga wala kasugakod
sa lisod nga tigmo sa atong kinabuhi

No comments: