Sunday, June 1, 2014

gibalikbalikan ang
sala sa kaniadto
ug gihandom ang
katam-is sagol sa
kaaslom sagol sa
kapait unya pagka
human balik na usab
sa gibiyaan apan
dunay gamayng
kinabuhi nga nadugang
kadtong sapa ng nauga
naulanan nabasa unya
ang yamog sa kabuntagon
lab-as na usab
bugnaw nga hayahay

No comments: