Sunday, June 1, 2014

ang pultahan
migawas sa laing duha ka pultahan
nga misulod sa laing pultahan
ang duha ka tigulang nga babaye
wala maningog
nanambid
kanunayng malipayon diha sa
pagpaabot

sa lain na usab nga pultahan
nga moabre nga manirado
nga sa pagbalikbalik sa maong
hitabo
wala na gani nila maambat
pag-ayo

No comments: