Friday, June 20, 2014

sama sa usa ka ba balahibo sa manok gipadpad ka sa halayong lugar
pagtugdong mo sa usa ka aping gipappad ka na usab sa
laing aping
unya ang imong gibati walay lain kon dili mao lamang ang
wa mo hisabti nga pagkagaan
sama sa usa ka balahibo sa manok dapit sa iyang dapidapi
gaan, nindot ug angayang balikbalikan

No comments: