Thursday, July 31, 2014

luag baya ang
kalibotan

nganong
ato mang awayan

kining gamayng
luna nga gipuy-an

sa usa ka
bonhok
lamang?

No comments: