Friday, July 4, 2014

alang kang J.


nakasabot ang Ginoo
sa dihang
miiingon ka nga siya bayot
diha sa iyang duha ka mga
mata diin ka
nanamin.

No comments: