Friday, July 4, 2014

ang pagsulod sa imong sapatos

ug tuod man gisulod niya ang iyang
usa ka tiil
sa imong sapatos sa paningkamot nga
iyang masabtan
ang tanan
basa basa ang sulod niini
ug sa dihang iyang gihikap sa iyang tudlo ug gisimhot
morag kabaho kini sa usa ka dubok nga
isda
nga ang mga mata kon tutukan
haskang luboga na
gayod
dili buot ipasabot nga kon gisul-ob ang sapatos
ug diha sa pagsabot niini
nga dili na siya motug-an sa tinood
sa dihang gitangtang na niya ang iyang tiil
nakaingon siya nga wala'y laing mabasol
kon dili ikaw, ug ikaw lang gayod lamang.

No comments: