Sunday, July 6, 2014

si Ramon

kadtong
gisugbang buhi
didto sa
pugon

tungod lamang
sa napago nga
balarite

diha sa tumang
kahubog

No comments: