Sunday, July 6, 2014

selos

sa dihang
nakita mong naghalok ang
buwan ug ang
adlaw

da, maayo gyong
pagkagun-ob
ang imong kalibotan

nangabuak ang mga bitoon
ug pino kining
mitapon sa dagkong balod
sa dagat

No comments: