Sunday, July 6, 2014

si Simo

tigbugha ug
kahoy si
Simo nga dili
makamaong
mobasa

apan ang kalendaryo
sa balay
kanunay niyang
gipaklid paklid

nga mora bag giihap
niya kon kanus-a
matapos
ang iyang adlaw

kon kanus-a mahabol
ang iyang atsa

kon kanus-a mahurot
ang tanang kahoy
sa iyang kalibotan

No comments: