Monday, July 28, 2014

kon patyon mo ang usa ka
alibangbang
ayaw balia ang iyang duha ka
pako

patya siya nga dili kini masakitan
gamita ang imong naandan
nga paghikalomot lamang kaniya

pasagdi ang iyang mga pako mga
molupad palayo kanimo
pasagdi nga sa unahan mahilis siya
o dili ba hunahunaa lamang nga siya
nagmalipayon sa dihang gikaon siya
sa dakong bakunawa

No comments: