Monday, July 28, 2014

miundang na ug tabang ang
usa ka hagdanan
misandig lamang kini sa kilid sa
balay ug natulog hangtod nga
nakat-on kini sa kadugayon sa
kagabhion nga nagsaysay kaniya
bahin sa agianan paingon sa langit

miingon ang kagabhion
dili hagdan ang gamiton paingon
sa langit
ug lahi usab ang naandan mong
agianan

gihunahuna mo ang mga nangaging
hagdan sama kanimo
kadtong tul-id, kadtong lig-on
kadtong ang mga tiil dili mahadlok
mahulog

mikataw ang langit
unya misamot kahilom ang kangitngit
ang bulan nga midan-ag
miamot sa usa ka pahiyom nga
kahayag

No comments: