Friday, July 4, 2014

ang kalapati nga matod pa sa bata nangitlog lang diay

ang usa potot nga pution
ang ikaduha taas lagi apan morag hinay man modagan
ang ikatulo dako ug tiyan unya upaw
ang ikaupat dako ug bagtak dayon
bako
upat silang nagdula ug basketball
adunay usa ka bata nga gustong moapil
apan wala nila panumbalinga
sa taas sa gubaong atop sa gym adunay kalapati
nga nagbakho
dungog nako kaayo kini
nagtinan-away mi sa bata ug miingon kini
nga "nangitlog na gyod siya sir"

No comments: