Sunday, July 6, 2014

ambot wa kong masayod kon
naunsa
nganong natangtang man ang tahi
sa sidsid sa akong
karsones

nabulag ang duha ka panapton nga
kaganiha
usa lang sila nga mitabon kanako

gikuha ko ang nabadbad nga tanod
gitastas ang nabulag
giinat ko ang tanod ug gisukod kon
unsa ang katas-on

gisubay nako kon asa gayod kini paingon
ug asa ako niya hangtod
dalhon

No comments: