Monday, July 14, 2014

pagpanumbaling sa gilabyan

upat ka baki ang napidyat
ang ilang mga dila milugwa
sa ilang baba

usa ka tambubuan nahug gikan
sa sanga sa kamanse
ug mihalok kini sa yuta

naughan ang sapa sa kilid ning
dalan nga batoon

unya ang mga panganod nagpunay
ug panamin sa tin-aw nga tubig sa
basakan nga kagahapon mao pa'y
pagkahuman ug tortol.


No comments: