Monday, July 14, 2014

usa ka pangutana samtang mipauli kos balay human sa klase sa law school

ang duha ka tiguwang
namaligya ug tangkong
sa daplin sa karsada sa
Sta. Felomina

nakatulog ang usa sa
kalalom na sa kagabhion
unya kadtong babaye
naglutok ang mata
nga gihayagan sa suga
sa poste sa ZANECO

asa na man diay ang mga
anak nilang duha?

No comments: