Sunday, July 6, 2014

ang kasilag ni Lukring

gipatay si Panit
sa iyang kaugalingong
anak

gipasaylo sa inahan
ang anak


apan ang amahan niini
gikasilagan
gayod niya

nagdagkot siyag kandila
sa altar matag gabii

alang sa kalinaw
alang sa dakong pagpasalamat

No comments: