Sunday, July 6, 2014

si Lola Mameng

sa edad nga
nobenta
natikay-ang si
Tikya

ug maayong
pagkasulod sa iyang
sampot didto's
bukag

naligid gikan sa
hagdanan sa kusina
hangtod
na sa lapokan nga
alad sa
baboy

nakuyapan
apan wala lang gihapon
namatay

og tungod kay wala
na lagi intawo'y
buot

sa dihang nakit-an
na siya
nagpunay kinig
pahiyom
ug gusto ka niyang
gakson

samtang gadugo ang
pangos sa
iyang bukton

No comments: